Om Dansk Institut for Immaterialretsuddannelse (DIFI)

Dansk Institut for Immaterialretsuddannelse (DIFI) / Danish Institute For IPR Training,
er en forening oprettet den 30. august 1996 af

  • De Danske Patentagenters Forening (ADIPA)
  • Dansk Forening For Industriens Patent- og Varemærkespecialister (DIP)
  • Patent- og Varemærkestyrelsen (PVS)

og i 2006 blev Danish Association of Intellectual Property Administrators (DAIPA) optaget som det femte institutionelle medlem. I 2010 udtrådte LES af DIFI.

DIFIs formål er at etablere og gennemføre immaterialretlig uddannelse, fortrinsvis for sagsbehandlere og administratorer i IPR branchen.

DIFI er en non-profit organisation, hvis kurser og eksaminer gennemføres uden offentlig støtte.